Top

معرفی جشنواره

جشنواره ``شهربازی`` یک رویداد جذاب برای توسعه بازی های موبایلی است.

اهداف

اهداف اصلی جشنواره حمایت از بازی‌سازان موبایلی، توسعه بازار و کاربران بازی‌های موبایلی و ایجاد تجربه و توسعه فرهنگ پرداخت سهل‌الوصول کاربران از طریق زیرساخت اپراتور می‎باشد

مزایا

درآمدزایی مطلوب با درصد تسهیم استثنایی

جذب مخاطب و کاربر

بهره‌مندی از ابعاد تبلیغاتی طرح

25

بازی‎های تایید شده

1

بازی‎های دردست بررسی

38

بازی‎های ثبت شده

حامیان

پشتیبانی فنی